Ordonanta de urgenta nr. 137 din 22 septembrie 1999
privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din data: 23.09.1999


In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. I. - Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Inspectia Muncii are in subordine inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica, care se organizeaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."
2. Articolul 22 se completeaza cu alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, un procent de 15% din sumele incasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de Inspectia Muncii.
(4) Veniturile prevazute la alin. (3) se vor folosi pentru constituirea fondului de stimulare a personalului incadrat la Inspectia Muncii. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileste de catre inspectorul general de stat."
3. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Sumele realizate in conditiile art. 7, care se gestioneaza in regim extrabugetar, se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda."
Art. II. - Legea nr. 108/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, ulterior aprobarii ei de catre Parlament, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale, Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes
Bucuresti, 22 septembrie 1999
Nr. 137