ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 2 octombrie 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
EMITENT:   GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002 


  In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  ART. 1
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
  "d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;"
  2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
  "a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;"
  3. Litera d) a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
  "d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract."
  4. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 72. - Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii."
  5. Alineatul (2) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:
  a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;
  b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."
  6. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei."
  7. Dupa alineatul (2) al articolului 86 se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
  (2^2) In trimestrul IV al anului 2002 se acorda credite in conditiile prevazute la alin. (2^1) in judetele care au inregistrat in perioada 1 octombrie 2001-30 septembrie 2002 o rata medie a somajului peste rata medie a somajului pe tara, inregistrata in aceasta perioada."
  8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2), (2^1) si (2^2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
  b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
  c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
  d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
  e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2), (2^1) si (2^2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare."
  9. Dupa alineatul (3) al articolului 86 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) Asociatiile familiale pot primi credite proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor alin. (2), (2^1) si (2^2)."
  10. Alineatul (4) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor."
  ART. 2
  Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                Contrasemneaza:
               __________________
 Ministrul muncii
              si solidaritatii sociale,
                 Marian Sarbu

             Ministrul finantelor publice,
              Mihai Nicolae Tanasescu

             Ministrul apararii nationale,
                Ioan Mircea Pascu

  Bucuresti, 2 octombrie 2002.
  Nr. 124.
                ____________________