Legea nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000
privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Parlamentul Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din data: 02.08.2000


 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 27 ianuarie 2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii, emisa Ón temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata Ón Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat Ón sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor Ón sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
Bucuresti, 26 iulie 2000.
Nr. 155.