LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
EMITENT:   PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004 

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  ART. I
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 71, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit:
  a) persoanelor prevazute la art. 16, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;
  b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;
  c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi."
  2. Dupa articolul 84 se introduc articolele 84^1 si 84^2 cu urmatorul cuprins:
  "Art. 84^1. - (1) Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.
  (2) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).
  (3) Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.
  (4) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.
  Art. 84^2. - Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."
  3. La articolul 85, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani."
  ART. II
  Dispozitiile prezentei legi se aplica angajatorilor care incadreaza in munca absolventi dupa intrarea in vigoare a acesteia.
  ART. III
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                 VALER DORNEANU

               PRESEDINTELE SENATULUI
                NICOLAE VACAROIU

  Bucuresti, 14 decembrie 2004.
  Nr. 580.