Hotarare nr. 613 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 25 iunie 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Termenul prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Ioan Cindrea,
secretar de stat

Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 13 iunie 2002.
Nr. 613.