Hotarare de Guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 21 ianuarie 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) prezenta in mediul de munca a noxelor profesionale fizice constand in zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevazute in Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute in aceste norme;".
   2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) Determinarile de noxe profesionale si expertiza tehnica din punct de vedere al protectiei muncii vor fi efectuate in prezenta reprezentantilor sindicatului sau, dupa caz, ai salariatilor."
   3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupa I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, pana la data de 30 iunie 2002."


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sārbu
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.337.