HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 1.090 

din 2 octombrie 2002

privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj

Publicata īn M. Of. nr. 741 din 10 octombrie 2002


  Īn temeiul art. 107 din Constitutie,

  Guvernul Romāniei adopta prezenta hotarāre.

  Art. 1. - Prezenta hotarāre reglementeaza modul de plata a drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, constānd īn:
  a) indemnizatii de somaj;
  b) sume pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazute la art. 72, 74 si 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurailor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
  c) sume reprezentānd venituri de completare, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 403/2002;
  d) sume reprezentānd venituri de completare, prevazute la art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;
  e) alte drepturi care, potrivit prevederilor legale īn vigoare, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 2. - Plata drepturilor acordate cu titlu de venituri de completare, conform art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001, se face īn conditiile legii, īn conturi curente deschise la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A.
  Art. 3. - (1) Plata drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute la art. 1, cu exceptia celor prevazute la art. 2, se face, īn functie de optiunea beneficiarilor, īn urmatoarele moduri:
  a) prin mandat postal;
  b) īn cont curent;
  c) prin card.
  (2) Plata drepturilor prin mandat postal se face prin Regia Autonoma "Posta Romāna".
  (3) Plata drepturilor prin card sau īn cont curent se face prin banci selectate prin licitatie deschisa, conform legislatiei privind achizitiile publice.
  Art. 4. - (1) Taxele si comisioanele percepute pentru prestatiile privind plata drepturilor prevazute īn prezenta hotarāre se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj īn limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
  (2) Cuantumul comisioanelor postale se stabileste prin negociere īntre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Regia Autonoma "Posta Romāna".
  Art. 5. - Procedurile si instrumentele de plata, precum si modalitatile de decontare privind plata drepturilor prevazute la art. 1 se stabilesc pe baza de conventii īncheiate īntre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile prin intermediul carora se efectueaza plata acestor drepturi, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE
                              Contrasemneaza:

                            p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

        						Ion Giurescu,
secretar de stat

         Ministrul finantelor publice,

    Mihai Nicolae Tanasescu