HOTARaRE nr. 790 din 19 mai 2004
privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002
EMITENT:   GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004 


  In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ARTICOL UNIC
  Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Litera D a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
  "D. cel putin 25% din personalul cu atributii an prestarea serviciilor de ocupare sa aiba studii superioare an una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si experienta de minimum 3 ani an domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea."
  2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Acreditarea se acorda pentru o perioada de un an, putand fi prelungita cu perioade de cate un an, la solicitarea furnizorului, adresata agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 3 luni anainte de expirarea perioadei pentru care i s-a acordat acreditarea.
  (2) Furnizorii care si-au desfasurat activitatea pe o perioada de cel putin 3 ani consecutivi se pot adresa agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru a obtine acreditarea pe termen nelimitat."

              PRIM-MINISTRU
              ADRIAN NASTASE

                 Contrasemneaza:
                 컴컴컴컴컴컴컴컴

                 Ministrul muncii,
             solidaritatii sociale si familiei,
                 Elena Dumitru

               Ministrul finantelor publice,
                Mihai Nicolae Tanasescu

  Bucuresti, 19 mai 2004.
  Nr. 790.